Skip to main content

A napenergia használatával a nap erejét alakítjuk át elektromos árammá. A megújuló energiák közül a napelemes rendszerekkel találkozhatunk legtöbbször, a napelemek ott vannak a számológépeinkben, a kerti lámpákban, és a műholdak energiaellátását is napelemekkel biztosítják.

A napelemes rendszerrel egyszerre szabadulunk meg az áramszámla fogyasztásának terhétől, és az ingatlanunk értékét is növeljük. A napenergia az egyik legtisztább energiaforrás, a napelemek káros anyag kibocsátás nélkül termelnek áramot számunkra, így napelemes befektetésünkkel óvjuk a levegő és környezetünk egészségét.

Napjainkban rohamosan bővül a családi házakra telepített napelemes rendszerek száma. Egyre több magánszemély vág bele napelemes beruházásba, köszönhetően a csökkenő áraknak. Fontos szempont még, hogy egyre kisebb a bizalmatlanság ezen „új technológia” iránt, hiszen az ismeretségi körben, a lakókörnyezet közelében biztos van már egy működő rendszer, amiről első kézből szerezhetünk információt.

Támogatás magánszemélyeknek

A napelem rendszerekről többen úgy gondolják, hogy nem térülnek meg, vagy mielőtt megtérülne a napelem rendszer használhatatlanná válik.

Ezzel szemben a napelemes rendszerek átlagos megtérülési ideje 8-10 év támogatás nélkül, és ezután a napelem rendszerünk ingyen termel áramot számunkra évtizedeken át.

A lakossági napelem pályázat vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a Támogatói Okirat szerinti projekt megvalósítás esetén nem kell visszafizetni. Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend. A napelem támogatás az elszámolás elfogadását követően, a Pályázó, vagy az általa kiválasztott Kivitelező részére kerül folyósításra a Pályázó által kiválasztott finanszírozási mód függvényében. A pályázat megvalósítása során szállítói és / vagy támogatási előleg igényelhető. A napelem támogatás kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et. A támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek.

A lakossági napelemes pályázat feltételei könnyen teljesíthetőek. A napelem pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

  • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése. Elnyerhető támogatás maximum bruttó 2.900.000 Ft. 
  • tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Elnyerhető támogatás bruttó 11.300.000 Ft.

A megújuló energia termelési kapacitásról egyszer, a projekt záráskor szükséges adatot szolgáltatni. Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. Napelemet nem lehet palatetőre szerelni. Sokan szeretnének részt venni az ingyenes napelem pályázatban. A napelemek, amikor felkerülnek a tetőre a palákat meg kell fúrni, és valószínűleg eltörnek. Nem kell sokat várni, beázik majd a napelemek alatt is, itt nem is lehet kijavítani, hiszen szakszerűen csak kívülről lehetséges a palát javítani. Az érintett tetőfelületet, tetősíkot, de minimum a napelemmel fedendő tetőfelületet feltétlenül szükséges vízzáró és nem sérülékeny héjazattal ellátni. A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Napelem támogatás

A napelem támogatásra jogosultak a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek). A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.

A   tervezés,  az  engedélyezés,  a   kötelező   nyilvánosság   biztosítása,   illetve   az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.
Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:

a) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
b) hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,
c) energetikai tanúsítvány készítése,
d) akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembe helyezése,
e) nyílászárók cseréje,
f) generálkivitelezés, továbbá
g) kötelező tájékoztatás biztosítása.

A kivitelezést és a kivitelezési tervek elkészítését, továbbá a kötelező tájékoztatás biztosítását kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező végezheti, így az erre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére. A kivitelezői regisztrációs lista folyamatosan bővül. Energetikai tervezés végzéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Napelem támogatás igénylők köre, jövedelem előírás

A napelem támogatásra a jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének, a jövedelemmel rendelkező főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

Tehát a beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme osztva, beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek számával, ez az összeg nem haladhatja meg a 4.850.000.-Ft-ot. Vagyis a jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosokkal nem lehet osztani.

A katás jövedelem is figyelembe vehető és a nyugdíj is. Nem támogatható, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn.

Milyen épületekre igényelhető a napelemes pályázat?

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a napelem támogatás megvalósítását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

  1. családi házra;
  2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
  3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.